Rota Diyarbakır Vertex Yazılım

ÜCRETSIZ - In Google Play

 1888 tarihlerinde dönemin Diyarbakır Valisi Sırrı Paşa zamanında inşasına başlanmış ve Hacı Hasan Paşa döneminde tamamlanmış olan yapı “Hükümet Konağı” olarak kullanılmak üzere 1889 yılında yaptırılmıştır. Bu dönem öncesinde “Hükümet Binası” olarak şehir içinde kiralanan binalar kullanılmış; hükümet konağının iç kaleye yapılmasıyla beraber hükümet daireleri yeni konağa taşınmıştır. Yapı dikdörtgen plan tipinde kuzey-güney doğrultusunda inşa edilmiştir. Yapıda süsleme açısından herhangi bir tezyini öğe kullanılmamış, pencerelerin düzenlenişi cephelere bir hareketlilik katmıştır. Özellikle giriş cephesinde yer alan revak şeklindeki geniş açıklıklar ve bu açıklıkları geçmekte kullanılan kemerler ön cepheye farklı bir görünüm katmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilen yapı restorasyon sonrasında “Tematik Konulu Eserlerin Sergileme Alanı” olarak işlevlendirilecektir.