Rota Diyarbakır Vertex Yazılım

ÜCRETSIZ - In Google Play

İç Kale Surlarının içinde yer alan bina, girişin solunda bulunan Jandarma Kışlası’nın karşısında yer almaktadır. 1891-1893 yıllarına tarihlendirilen yapının giriş kapısında Cumhuriyet Döneminde yazıldığı düşünülen enine dikdörtgen kitabede, büyük harflerle adliye yazmakta ve yazının hemen altında Süleyman Nazif’in bir beyiti yer almaktadır. Kayıtlarda Büyük Adliye Sarayı olarak geçmekte olan yapı 2005’in ilk aylarına kadar jandarmanın binası olarak hizmet vermiştir. Bu tarihten itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmiştir. Düzgün olmayan dikdörtgen plan şemasına sahip doğu-batı doğrultusunda inşa edilmiş görkemli, büyük bir yapı olan Adliye A Binası’nın kuzeyde ve güneyde aynı doğrultuda yapılmış iki giriş kapısı bulunmaktadır. Ana Bina iki katlıdır. Pencerelerin yuvarlak kemerli yapılması ve belirgin kilit taşları cepheye hareket katmıştır. Yapı bu tarihten sonra da açık hava müzesi haline getirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmiştir. Kültür ve turizm Bakanlığı’na devredilen yapı Restorasyon sonrasında Bölgedeki Kazılarda Çıkarılan Eserlerin Sergi Alanı olarak işlevlendirilecektir.