Rota Diyarbakır Vertex Yazılım

ÜCRETSIZ - In Google Play

İç Kalede Atatürk Müzesinin biraz gerisinde yer alan cephanelik binası; plan ve mimari bakımdan Atatürk Müzesi binasına benzemektedir. Kaynaklarda Ziraat Bankası dairesi olarak inşa edildiği vurgulanan binanın yanındaki bina ile birlikte Maarif Dairesi olarak yapıldığı belirtilmektedir. Bu bilgilerden hareketle bugün kayıtlarda “cephanelik” olarak geçen yapı 1900’lü yılların başında inşa edilmiştir. Yapı kare planlı inşa edilmiş ve bodrum ile beraber üç katlıdır. Restorasyon sonrasında “Müze Müdürlüğü Hizmet Binası” olarak işlevlendirilecektir.