Rota Diyarbakır Vertex Yazılım

ÜCRETSIZ - In Google Play

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde Çüngüş Çayı üzerinde bulunan köprünün üzerinde dönemini ve yaptıranını belirten bir yazıt bulunmamaktadır. Köprü tek gözlü, sivri kemerli, üstü düz köprüler grubuna girmektedir. Plan ve mimari açıdan XVII. Yüzyılda yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Tek gözlü ve sivri kemerli olan köprünün ana yapım malzemesi yöreden elde edilen sarı kalker taşıdır. Köprünün ayakları doğal kayalara oturtulmuştur. 18,72 m uzunluğunda, 5m genişliğinde ve 15,20 m yüksekliğindedir. Kemer açıklığı ayakların kayalara oturduğu uçlarda 10 m’dir. Zamanla bozulan doku aynı teknikle onarılmamış, daha az işçilik gerektiren moloz malzemeyle yenilenmiştir. Üst döşeme de yakın zamanda belediye tarafından kilitli parke taşıyla kaplanmıştır. Memba yüzeyinde farklı dönemlere ait işaretler tespit edilmiştir. Köprünün memba yüzünden yaklaşık 10 m kadar ileride taş kalıntılar tespit edilmiştir.