Rota Diyarbakır Vertex Yazılım

ÜCRETSIZ - In Google Play

Eğil Kalesi’nin batı bölümünün güneyinde, kalenin içinde yer alan kilisenin, I. Yüzyılda İsa Peygamberin öğrencilerinden I. Adey tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Araştırmalara göre; I. Adey, güneydoğunun en büyük manastırlarından birini yaparak, Eğil’i episkoposluk merkezi haline getirmiştir. Kilise içinde Hıristiyanlarca kutsal sayılan ve çeşitli dönemleri sembolize eden haçlar kazılmıştır.