Rota Diyarbakır Vertex Yazılım

ÜCRETSIZ - In Google Play

Bugün bir yıkıntı halinde olan kalenin kimin tarafından ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Ergani Kalesi’nin ilk yapıldığı dönemlerde, Makam Dağı’nın batı tarafından başlayarak, doğusuna uzanan büyük bir kale olduğu bilinmektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Ergani Kalesi’ni ve bu kaleye gelişini anlatmaktadır. Kaleyle ilgili çok sayıda efsane bulunmaktadır. Efsaneye göre; kaleye hükmeden beyin çok güzel bir kızı olduğu ve kızını kimsenin görmemesi için kaleye hapsettiği belirtilir. Zülküf Dağı’nın zirvesindeki iki kaya arasına kızının kaleden çıkıp gezmesi için köprü yaptırmış olduğu bilinmektedir. İki kaya arasında köprü görevi gören o yolun hala kalıntıları bulunmaktadır.