Rota Diyarbakır Vertex Yazılım

ÜCRETSIZ - In Google Play

Yapı uzun yıllar hapishane binası olarak kullanılmıştır. Yapının giriş kapısı üzerinde yer alan farklı dönemlere ait kitabelerden, en son tarihli kitabeye göre Hasan Paşa zamanında onarılıp hapishane olarak kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Kaynaklara göre Artuklu döneminde bir han olarak yapıldığı geçmektedir. Plan itibariyle kareye yakın dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiş yapının ortasında açık avlu etrafında yer alan kapalı birimler planın ana şemasını oluşturmuştur. Dikdörtgen şeklindeki avlu tek katlı fakat; güneyine bakan bölüm iki katlı olarak düzenlenmiş bu bölümün gerisinde avlu, mahkum odaları ve gerekli ihtiyaçların karşılandığı bölümler yer almaktadır. Yapıda herhangi bir süsleme unsuruyla karşılanmamaktadır. Cepheden bakıldığında mahkûmların kaldığı bölümde küçük ebatlı pencereleri görülmektedir. Restorasyon sonrasında “Müze Eser Deposu ve Bölge Laboratuvarı” olarak işlevlendirilecektir.