Rota Diyarbakır Vertex Yazılım

ÜCRETSIZ - In Google Play

“Evkaf Müdürlüğü” olarak bilinen yapı, kaynaklarda 1900-1907 yılları arasına tarihlendirilmektedir. Yapının üzerinde yer alan Osmanlı Dönemine ait kitabenin tahrip olması sonucu inşa tarihi hakkında detaylı bilgilere ulaşılamamaktadır. Eski fotoğraflardan yapının “Evkaflar Müdürlüğü” olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yapı iki katlı olarak düzenlenmiştir. Düzgün olmayan dikdörtgen plana sahip olan yapının girişi kuzeyden sağlanmaktadır. Giriş kapısının çevrelediği alan dikdörtgen bir pano şeklindedir. Yanlarında yer alan sütunçelerin sütun başlıkları ve ayakları cepheden taşkın olarak belirtilmiştir. Yapıda iki renkli malzeme kullanılması süsleme açısından önemli bir unsurdur. Kapının üst kısmı üç dilimli kemer seklinde yapılmıştır. Kapıların yanında yer alan gömme sütunların yanı sıra ikinci katta ikiz pencerelerin arasında yer alan zarif sütunlar cepheye hareketlilik katan unsurlardandır.