Rota Diyarbakır Vertex Yazılım

ÜCRETSIZ - In Google Play

Halk arasında Ayni Minare ismiyle anılan yapı Hacı Ahmet isimli bir hayırsever tarafından Akkoyunlular döneminde yaptırılmıştır. Tek katlı, tek minareli kargir bir yapıdır. Mardin Kapısı yakınında bulunan bu caminin kitabesi bulunmamaktadır. Ancak, 1489 tarihli vakfiyesinden Hoca Ahmet tarafından yaptırıldığı öğrenilmektedir. Akkoyunlu dönemi eseri olan bu caminin mimarı belli değildir. Caminin içi zaviyeli plan tipinde inşa edilmiştir. İç mekan ince uzun dikdörtgen şeklinde olup, ortası çapraz, yanları da beşik tonozla örtülmüştür. Mihrap çıkıntısı dışarıya doğru köşeli yarım yuvarlak olarak uzanmıştır. Avlunun güneyinde, dört bölümlü bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerinin birinci ve üçüncü bölümleri kubbe ile, diğerleri de zamanla tahrip olduğundan düz çatı ile örtülmüştür. Son cemaat yerinin onarımında düzensizlikler yapılmış ve burası özelliğini yitirmiştir. Avlu içerisinde olan caminin minaresi camiden oldukça mesafelidir. Bu minaresi tuğladan olup, kare kaideli sekizgen gövdelidir.