Rota Diyarbakır Vertex Yazılım

ÜCRETSIZ - In Google Play

Bina 1887-1891 tarihleri arasında dönemin Diyarbakır Valisi Hacı Hasan Paşa zamanında yaptırılmıştır. Yapının doğuya bakan giriş kapısı üzerinde inşa kitabesi yer almakta, fakat kitabe kısmı tahrip olmuş vaziyettedir. Yapının bir ucu İçkale surlarının sol yanında; diğer ucu ise Adliye Binası’nın bitimine kadar uzanmaktadır. Eğimli bir araziye kurulan bina; kuzey- güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen bir plana sahiptir. İki katlı olarak düzenlenen yapının birinci katı enine üç bölümden oluşur. Üst katta aynı plan şemasına sahiptir, Süsleme açısından oldukça sade tutulmuş ve cephede yer alan pencere dizileri yapıya hareketlilik vermiştir. Yapı uzun yıllar Jandarma İstihbarat binası olarak kullanıldıktan sonra yapılacak olan restorasyon sonrasında “Geçici Sergi Salonu ve Personelin Çalışma Birimleri” olarak işlevlendirilecektir.