Rota Diyarbakır Vertex Yazılım

ÜCRETSIZ - In Google Play

Bina 1902 tarihinde dönemin Diyarbakır Valisi Mehmet Faik Paşa zamanında yaptırılmıştır. Eski Kolordu Binası olarak bilinen yapının doğu cephesi hükümet binasında olduğu gibi kale duvarına bitişik değildir. Doğu cephesinin önünde büyük bir avlusu ve içinde şadırvanı bulunmaktadır. Avlu yanlarda yer alan yapılar tarafından çevrelenmiştir. Plan itibariyle diğer yapılar gibi dikdörtgen plan şemasına sahiptir. Yapının iç mekanında, çapraz eksenli olarak birbirini kesen iki hol bulunmaktadır. İki holün her köşesinde yer alan odalar simetrik olarak yerleştirilmiştir. Ana giriş kapısı batıda yer almaktadır. Bu kapının önüne dört, yanlarına ikişer sütun yapılarak dikdörtgen seklinde bir ön bölüm oluşturulmuştur. Bu sütunların arası basık kemerlerle geçilmiştir. Girişin önüne gelen kemer açıklığı yanlarda yer alan iki sütun üzerine oturmuş kemerlerden daha büyüktür. Kemerlerin hepsinde belirgin kilit taşları bulunmaktadır. Bu kısım alt katta boş iken üst katta çıkıntı şeklinde bir pencere eni kadar düzenlenmiştir. Buranın en üstü üçgen bir alınlık seklinde bitirilmiş ve üçgenin üç köşesi belirgin bir şekilde kontürlenmistir. Girişin sağ ve sol kanadında cephe düzenlemesi simetrik olarak yapılmıştır. Cephelerde kemerler, sütunlar ve yapının köseleri siyah bazalt taş ile kaplanmıştır. Pencereler ise yuvarlak basık kemerlidir ve siyah taşların bir uzun bir kısa yerleştirilmesi suretiyle dişli bir görünüm halini almıştır. Cephelerde iki renkli taş kullanılması ve girişin önünde yer alan revaklı bölümler yapıya abidevi bir görünüm katmıştır. Yapılacak olan restorasyon sonrasında yapı Müze Eğitim Birimi olarak işlevlendirilecektir.